Πολιτική Απορρήτου για την εφαρμογή Pamako

Ποιοί είμαστε

H MedSite είναι μια εταιρεία που δημιουργεί λογισμικό για επαγγελματίες υγείας και ασθενείς.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Η εφαρμογή συλλέγει δεδομένα που εισάγει ο ίδιος ο χρήστης κατά την αλληλεπίδραση του με επαγγελματίες υγείας που επιλέγει. Ως εφαρμογή βοηθάει μέσα από τις λειτουργίες της να ληφθούν φωτογραφίες τις οποίες ο χρήσης επιλέγει και στέλνει στον επαγγελματία υγείας. Δεν καταγράφονται τίποτα από την χρήση που κάνει ο χρήστης ή άλλες εφαρμογές του.

Σχόλια